/ 1 نظر / 9 بازدید
برديا

خواهرم تا مرداي ايراني معناي برابري رو نفهمند امثال من كه طرفداره حقوق برابريم به بي غيرتي محكوميم اما من اگر برخيزم تو اگر برخيزي همه برمي خيزند